Instytut Badań Marketingowych i Społecznych
Strona główna
Kontakt
  Wyszukiwarka

Badania rynku Badania marketingowe
VRG Strategia - Badania marketingowe, badania rynku, badania opinii.
Prezes Zarządu : Lucjan Klyszcz, socjolog i filozof, współzałożyciel Instytutu VRG Strategia o długoletnim doświadczeniu w zakresie projektowania badań i analizy danych. Członek European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR) oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS).

Dyrektor Naukowy : dr Piotr Wolski, psycholog o wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie badania zachowań konsumenckich oraz statystycznej analizy danych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP).

Dyrektor Wykonawczy : Małgorzata Bruzda Klyszcz, socjolog o wieloletnim doświadczeniu w zakresie koordynacji i kontroli badań terenowych. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS).

Ankieterzy i koordynatorzy terenowi
Stali koordynatorzy VRG Strategia działają w: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Białymstoku, Olsztynie, Lublinie, Toruniu i Rzeszowie.
Każdy z koordynatorów odpowiada za pracę grupy 10 do 30 ankieterów. Na stałe z firmą współpracuje około 150 ankieterów, przy realizacji dużych projektów ogólnopolskich liczba ta przekracza 200.

Na terenie Krakowa VRG Strategia dysponuje grupą kilkudziesięciu doświadczonych ankieterów współpracujących z firmą co najmniej od kilku lat.

Rzetelność pracy każdego z ankieterów zarówno z grupy krakowskiej jak i z innych miast jest stale sprawdzana przez rutynowo prowadzone badania kontrolne.
Począwszy od roku 2002 kontroli telefonicznej poddawanych jest 100% przeprowadzanych przez nas wywiadów. VRG Strategia dysponuje też sprzętem technicznym oraz personelem doświadczonym w szybkim i bezbłędnym wprowadzaniu dużej liczby danych z ankiet do komputera.
Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2005 Profil firmy | Zakres badań | Metody i techiki | Specjalizacje | Centrum CATI | Badania ewaluacyjne | Klienci