Instytut Badań Marketingowych i Społecznych
Strona główna
Kontakt
  Wyszukiwarka

Badania rynku Badania marketingowe
wywiady, ankiety, analiza danych, testy preferencji muzycznych.
W swoich badaniach Instytut VRG Strategia opiera się na sprawdzonej metodologii szeroko stosowanej w badaniach marketingowych na całym świecie. W zakresie badań jakościowych są to:
  • zogniskowane wywiady grupowe (Focus Group Interviews)
  • pogłębione wywiady indywidualne
  • obserwacje uczestniczące np. badania typu Mystery Shopping
Nasze doświadczenia wykazują, że w wielu przypadkach korzystnym jest uzupełnienie dyskusji grupowych o elementy badań ilościowych. Oprócz standardowej dyskusji, uczestnicy prowadzonych przez nas zogniskowanych wywiadów grupowych, wypełniają często specjalne testy przygotowywane indywidualnie w zależności od problematyki badania. Testy te wykorzystują metodologię badań psychologicznych i pozwalają uzyskać wiarygodne wyniki mimo małej liczebności uczestników badania. Porównanie wyników czysto jakościowych z pomiarem ilościowym pozwala na zwiększenie rzetelności całego badania.

Na terenie Krakowa wywiady grupowe przeprowadzamy w naszej pracowni FGI zlokalizowanej w ścisłym centrum miasta, we wnętrzach zabytkowego pałacu. Zarówno lokalizacja jak i wystrój wnętrza pracowni zapewniają wysoki komfort i ułatwiają zrelaksowaną atmosferę dyskutantom z różnych środowisk, także tym najbardziej wymagającym.

W zakresie badań ilościowych najczęściej wykorzystujemy techniki:
  • wywiady kwestionariuszowe w domach / siedzibach respondentów
  • wywiady telefoniczne realizowane techniką CATI
  • testy psychologiczne stosowane szczególnie w badaniach ewaluacyjnych i badaniach personelu
  • techniki eksperymentalne, wykorzystywane głównie w zakresie badań muzycznych.
Do wszystkich obliczeń statystycznych używany jest pakiet SPSS będący światowym standardem w tej dziedzinie.

Zarówno w badaniach jakościowych jak i ilościowych Instytut VRG Strategia przestrzega zasad zawartych w kodeksach i zaleceniach metodycznych
European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR).
Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2005 Profil firmy | Zakres badań | Metody i techiki | Specjalizacje | Centrum CATI | Badania ewaluacyjne | Klienci