Instytut Badań Marketingowych i Społecznych
Strona główna
Kontakt
  Wyszukiwarka

  Profil firmy
  Zakres badań
  Metody i techiki
  Specjalizacje
  Zespół
 
  Centrum CATI
 Badania ewaluacyjne
  Klienci
Badania rynku Badania marketingowe
Badania ewaluacyjne
Badania ewaluacyjne:
  • projektowanie badań ewaluacyjnych
  • ewaluacja projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  • pomiar rezultatów kursów, szkoleń, warsztatów
  • pomiar rezultatów "miękkich"projektu
Niemal wszystkie projekty finansowane ze środków pomocowych wymagają przeprowadzenia ewaluacji. Wymóg ten dotyczy w szczególności projektów finansowanych ze środków UE. Podstawę procesu ewaluacji stanowią zwykle specjalistyczne badania nakierowane na pomiar rezultatów projektu, w tym trudnomierzalnych rezultatów "miękkich", jak zmiany w postawach czy motywacjach beneficjentów.

Oferujemy zarówno pomoc w doborze właściwych dla danej sytuacji technik badawczych, jak i realizację samego badania ewaluacyjnego.
Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2005 Profil firmy | Zakres badań | Metody i techiki | Specjalizacje | Centrum CATI | Badania ewaluacyjne | Klienci